Jouw privacy bij ScaleLab

see ScaleLab Benelux, en aan haar gelieerde ondernemingen, gevestigd aan 10351 Santa Monica Blvd., Suite 404, Los Angeles, CA 90025, Verenigde Staten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

ScaleLab Benelux
10351 Santa Monica Blvd., Suite 404
Los Angeles, CA 90025
Verenigde Staten

Contactformulier: https://www.scalelab.nl/contact/

Dennis Voorn (Operations & Commerce Manager) is de Functionaris Gegevensbescherming van ScaleLab Benelux, Hij is te bereiken via [email protected]

Laatste wijziging: 24/05/2018 07:00

Persoonsgegevens die wij verwerken

ScaleLab Benelux verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam.
– Geslacht.
– Geboortedatum.
– Adresgegevens.
– Telefoonnummer.
– E-mailadres.
– IP-adres.
– Internetbrowser en apparaat type.
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar; Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt; bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ScaleLab Benelux verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het afhandelen van jouw betalingen.
– Verzenden van onze nieuwsbrief.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.
– ScaleLab Benelux analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– ScaleLab Benelux verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

ScaleLab Benelux neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor leden/partners op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat menselijke interactie (bijvoorbeeld een medewerker van ScaleLab Benelux) bij aan te pas komt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ScaleLab Benelux bewaart je persoonsgegevens tot maximaal een jaar na je uitschrijving van onze diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden

ScaleLab Benelux verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ScaleLab Benelux blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ScaleLab Benelux gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ScaleLab Benelux en heb je het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij raden het aan om de KopieID app te gebruiken van de Rjksoverheid. We reageren dan zo snel mogelijk op jouw verzoek. ScaleLab Benelux wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ScaleLab Benelux neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming of via [email protected]